Naudinga informacija


1. Augalų dydžių žymėjimas želdynų projektuose (Kraštovaizdžio architektūros forumas, 2010, Vytautas Rumba)

2. Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika (Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, 2013)